Cuộc thị "Khởi nghiệp đổi mới sáng tao tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2021" Startup Bình Phước
"
Image Slider
Tin tức & Sự kiện Cuộc thị "Khởi nghiệp đổi mới sáng tao tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2021"

Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tỉnh Bình Phước lần I năm 2021" là cuộc thi dành cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm lựa chọn những sản phẩm nổi bật về khởi nghiệp ĐMST, kiến nghị thực hiện các giải pháp và chính sách nhằm hỗ trợ, bảo hộ các tổ chức, cá nhân ĐMST mang lại giá trị cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước.

Thông qua Cuộc thi, các dự án sẽ được đào tạo, huấn luyện để hoàn thiện mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm, tiếp cận nhà đầu tư và được kiến nghị UBND tỉnh Bình Phước cấp vốn ươm mầm theo quy định.

Cuộc thi do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức