10 giải pháp được công nhận sáng kiến cấp tỉnh trong đợt 5/2018 Startup Bình Phước
"
Image Slider
ý tưởng khởi nghiệp 10 giải pháp được công nhận sáng kiến cấp tỉnh trong đợt 5/2018

(StartupBP) Chiều 27-12, tại Sở KH&CN, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp xét công nhận sáng cấp tỉnh đợt 5/2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng uỷ quyền ông Hà Anh Dũng - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Tổ Thư ký, trong đợt này có 24 giải pháp được trình ra Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh để xem xét. Trong đó có 9 giải pháp thuộc khối các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện; 14 giải pháp thuộc khối giáo dục và đào tạo trong năm học 2017-2018 và 02 giải pháp đề nghị công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng nhân rộng trên toàn quốc.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã xem xét nội dung các hồ sơ sáng kiến và tiến hành thảo luận để làm rõ một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Trong đó, đa số các thành viên dự họp thống nhất cao với kết quả đánh giá của Tổ Thư ký, Tổ chuyên môn. Riêng đối với giải pháp “Giải pháp xác lập tên các danh nhân, danh tướng, danh thần, anh hùng liệt sĩ, danh nhân văn hóa; tên địa danh nổi tiếng và sự kiện lịch sử dùng để đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước” của nhóm tác giả thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội đồng nhận thấy chưa đủ điều kiện công nhận. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo quy định về thẩm quyền ký quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh và thống nhất đề xuất tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.
 Ông Hà Anh Dũng - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Thường trực
Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh chủ trì cuộc họp.


Theo kết quả bỏ phiếu tại cuộc họp, Hội đồng đã thống nhất công nhận 10 sáng kiến cấp tỉnh và 2 sáng kiến của nhóm tác giả
thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở KH&CN có phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Kết luận cuộc họp, ông Hà Anh Dũng - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh ghi nhận kết quả cuộc họp và giao Tổ Thư ký tổng hợp, tham mưu Sở KH&CN để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho các sáng kiến được thông qua tại cuộc họp này./.