10 video căn bản cho các bạn startup chuẩn bị khởi nghiệp  Startup Bình Phước
"
Image Slider
Kiến thức khởi nghiệp 10 video căn bản cho các bạn startup chuẩn bị khởi nghiệp 

.

Làm thế nào có ý tưởng khởi nghiệp - 30 phút đào tạo how to create the idea

https://www.youtube.com/watch?v=CTwf33yoaqM

Đánh giá ý tưởng startup - 30 phút đào tạo how to evaluate the startup idea

https://www.youtube.com/watch?v=8j91raOa61I

Tiếp thị hiệu quả cho startup – 30 phút đào tạo marketing

https://www.youtube.com/watch?v=B8upMO65Ykw

Cách tiêp cận khởi nghiệp/ doanh nghiệp nhỏ và vừa song hành - 30 phút đào tạo – sme/ startup approach

https://www.youtube.com/watch?v=CDtqpB1j4sE

Quản trị nhân sự trong startup - 30 phút đào tạo HR in startup

https://www.youtube.com/watch?v=2_zEwVYPEHo

Làm thế nào tận dụng hệ sinh thái khởi nghiệp - 30 phút đào tạo how to use the startup ecosystem effectively

https://www.youtube.com/watch?v=gpS-1enJCyU

Hệ thống bán hàng trong startup - 30 phút đào tạo how to setup the selling system in startup

https://www.youtube.com/watch?v=XTEUQOHVHuU

Giá trị thất bại trong startup - 30 phút đào tạo value of failure

https://www.youtube.com/watch?v=sPtRTBaBB2Y

Các nguyên tắc phát triển đội nhóm starutp - 30 phút đào tạo how to develop the startup team

https://www.youtube.com/watch?v=i_3HprS1SGE

Các mô hình lãnh đạo khởi nghiệp - 30 phút đào tạo how to develop startup founder leadership

https://www.youtube.com/watch?v=ec5ETxWg33g

Xem thêm: https://pianohouse.vnyamaha u3hpiano cơpiano điệnyamaha clp 735yamaha clp 745roland rp701yamaha rp107